MUDr. Anna Dibáková a MUDr. Davorína Dibáková

Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Anna Dibáková, s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 7
977 01 Brezno
Firemný telefón: +421 48 611 7854, sestra: +421 48 611 7434
IČO: 46119701
DIČ: 2023257027Čo je u nás aktuálne?

Pacienti s cestovateľskou anamnézou, pacienti u ktorých je možnosť, že prišli do styku s infikovanou osobou prosíme, aby do ambulancie nechodili.

Návšteva ambulancie možná iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore a s ochrannými prvkami ( rúška, rukavice)

Prijímame nových pacientov!

Informácie o ordinácii MUDr. Anna Dibáková a MUDr. Davorína Dibáková

Všeobecný lekár pre dospelých - MUDr. Anna Dibáková, s.r.o.

Všeobecný lekár pre dospelých - MUDr. Davorína Dibáková

 

 V ambulancii poskytujeme nasledovné výkony:

 • diagnostika, liečba
 • predpisovanie liekov
 • vystavovanie dokladov o práceneschopnosti
 • očkovanie
 • odbery
 • závodné preventívne prehliadky
 • poradenstvo
 • CRP (odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie)
 • preventívne prehliadky
 • tlakový holter
 • interné predoperačné vyšetrenia
 • glykémia (glukomerom)
 • komplexné preventívne prehliadky (raz za dva roky vrátane laboratórnych testov)
 • dispenzár (pravidelné sledovanie) chronických a celoživotných ochorení, ako sú zvýšený tlak krvi, ochorenie srdca, poruchy látkovej premeny tukov, kyseliny močovej a podobne.

 

Vybavenie ordinácie:

 • EKG - monitoring elektrickej aktivity srdca
 • Test CRP - rozlíšenie vírusové a bakteriálne infekcie v organizme
 • Hemokult - test skrytého krvácania v stolici
 • Glukometer - prístroj na zistenie hladiny krvného cukru

 

Všetky potrebné informácie  Vám poskytne priamo  v ordinácii.

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Anna Dibáková, s.r.o. -  všeobecný lekár pre dospelých

Nám. M. R. Štefánika 7

977 01  Brezno

mobil: +421 907852614

 

MUDr. Davorína Dibáková - všeobecný lekár pre dospelých

Nám. M. R. Štefánika 7

977 01  Brezno

mobil: +421 048 619 5876

Kde nás nájdete?